22 de desembre 2009

Toros a Sabadell

 12 de Juliol de 1885

Ja fa dies que a Sabadell s'hi remou la idea de construir una plaça de toros. Ocupant-se del dit asunto, el periòdic El Sabadellès publica en son últim número un molt raonable article censurant aquella idea.
Nosaltres no podem ser menos que, com El Sabadellès, reprovar la construcció de l'esmentada plaça, qual símbol de la desmoralització i barbàrie que contrastarà amb l'honrada i industriosa Sabadell.
Desitjaríem que tal pensament no trobés acollida en aquella població que es pot ben estar d'aquesta classe d'espectacles nacionals que desdiuen de la civilització dels nostres pobles.

30 de Juliol de 1885

Llegim en lo Diario de Sabadell:
"Sabem que algunes famílies d'aquesta ciutat manen construir a tota pressa calesses per assistir a la primera corrida de totes que es donarà en la plaça que s'està construint. Se'ns assegura també que s'han encarregat a Madrid algunes grosses mantellines per lluir-les aquell dia."
¡Ah Sabadell, introdueix lo salvatgisme en ta virginal morigueració!¡Il·lustra així ta honrada i nombrosa classe obrera, que ja vindrà un dia negre per penedir-te'n! ¿Aqueix és lo progrés que escupen tes xemeneies?

2 d'agost de 1885 (crònica de la inauguració)

De nostre col·lega El sabadellès
"Molts animals se vegeren, diumenge passat, a la rambla i altres carrers d'aquesta ciutat amb motiu de la solemne inauguració de la Plaça de Toros, de perdurable memòria.
Quant al judici de la correguda, hem pogut recollir les següents impressions:
Lo President, bon fabricant; los accionistes, prudents empressaris; lo públic, incorretgible innocentó; los torets, regulars víctimes; los caballs, esquàlids i ben aprofitats calaveres; los espases, immillorables fadrins d'escorxador; los catxeters, incansables botxins; los torers en general, molt prudents saltadors.
Coses noves a Sabadell des de la tarda de diumenge:
Atropellament per dos vehicles a tota velocitat de dues persones en dos diferents llocs de la Rambla.
Insults de dit i fet per lo públic a les autoritats que, amb motiu d'haver pujat alguns tafaners impacients als seients del sol sense pagar, intentaren evitar-ho inútilment. L'Alcalde accidental don Jaume Molins rebé un cop de pedra al pit i hagué d'imposar-se amb sos quatre polissonts a les colles que ja començaven a cridar: Arrossegueu-lo!
Tres contusions per los torets als picadors i, finalment, escàndol i baralles d'oportunitat a  la plaça. Això darrer amb tot i la natural prudència (que s'explica molt bé) dels aficionats iniciadors de l'espectacle a Sabadell.
Total: escàndols i desgràcies.
Endavant, després de tot ¡Viva el espectáculo nacional!

Ressó de la inauguració a l'hemeroteca de la Vanguardia (5 d'agost de 1885)

—Dice un colega local:
«Parece que han quedado sin trabajo algunos obreros de las fábricas de 'Sabadell. En cambio se trata de construir una Plaza de Toros en dicha localidad. Así civilizan al público los conservadores."

—Tomamos del Diario de Sabadell:
«Al entrar la gente el domingo último en la plaza de toros armóse un escándalo mayúsculo, no sabemos por qué causa. El resultado, según se decía, fue lanzar alguna piedra á nuestro interino alcalde don Jaime Molíns, ser herido en la cara un agente de la autoridad llamado Puig y apedreados también varios guardias civiles."